Agneta Gothenby

Advokat, delägare, VD

1987 Jur kand Stockholms universitet

1987 - 1989 Tingsnotarie, Hudiksvalls tingsrätt

1990 Hovrättsfiskal, Hovrätten för Nedre Norrland

1991 Föredragande, Bostadsdomstolen

1992 - 1995 Tf hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

1995 Advokatfirman Steinmann 

1997 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Skärgårdsbild med hav, berg, skog och ett hus

Våra kompetensområden

Läs mer