Konsumententreprenader

Takstolar

Advokatfirman biträder både konsumenter och näringsidkare i konsumententreprenader. Vi är insatta i vilka rättigheter respektive skyldigheter som parten har i konsumentförhållandet, har kunskap om de tidsfrister som finns i lag och standardavtal för att inte parten ska förlora sin rätt och hjälper till att utreda vilka försäkringar som eventuellt behövs och vilka besiktningar som ska göras.

Vi finns där för att biträda med rådgivning, granskning av avtal samt med att företräda klienten vid tvister både i och utanför domstol. Vi samarbetar vid behov med besiktningsmän och andra tekniska specialister för att våra klienter ska få den bästa möjliga stöd och hjälp i dessa ärenden.

Se övriga kompetensområden