Arrenderätt

bastian-pudill-fmzloj66SXI-unsplash

Våra jurister har omfattande kunskap och erfarenhet inom bostadsarrende, jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Vi hjälper till med bl.a:

  • Upprättande och analys av arrendeavtal
  • Bedömningar gällande arrendenivåer och andra arrendevillkor
  • Besittningsskyddsfrågor
  • Uppsägningar med sammanhängande frågor och förhandlingar
  • Villkorsändringstvister
  • Förlängningstvister
  • Skadeståndsrättsliga frågor

Se övriga kompetensområden