Fastighetstransaktioner

tom-podmore-xoxx5PViEkE-unsplash

Vi agerar rådgivare i samband med köp och försäljning av fastigheter samt fastighetstransaktioner genom bolagsförvärv eller fastighetsreglering.

Vid bistår i hela processen med analys, due diligence, förhandling, framtagande av köpehandlingar, registreringar, ansökningar m.m.  Genom lång erfarenhet av fastighetsrelaterade förvärv kan vi även bidra med vägledning i frågor rörande fastighetsutveckling, exploatering, fastighetsbildning och detaljplanefrågor som kan aktualiseras i samband med förvärv.

Våra uppdragsgivare är samtliga aktörer på fastighetsmarknaden.

Se övriga kompetensområden