Bostadsrätt

Bostad

En bostadsrättsförening kan på många sätt jämföras med vilken större fastighetsägare som helst. Samtidigt styrs den i många fall av lekmän, vilka behöver stöd i sitt styrelsearbete.

Våra jurister hjälper styrelser i juridiska frågor som rör föreningens fastighet, enskilda lägenheter och tvister med medlemmar och hyresgäster. Vi tillför kompetens och kontinuitet till föreningen och hanterar bland annat följande ärenden:

 

  • Upplåtelse av bostadsrätt
  • Ombyggnadsfrågor
  • Hinder och men i bostadsrätt
  • Godkännande av medlemskap
  • Föreningsrätt
  • Uppdrag som särskild granskare
  • Tolkning och upprättande av stadgar

Se övriga kompetensområden