Kommersiell hyra

 

Kontor city med vattenspegel

Sedan firman grundades 1989 har hyresjuridik varit vårt kärnområde och våra jurister är experter på de hyresrättsliga frågor som dyker upp under en fastighets hela livscykel. Vår styrka ligger i mångårig erfarenhet och förståelse för klientens affär, vilket ger våra klienter mervärde genom att kunna navigera rätt och fatta väl avvägda beslut i förvaltningen och förädlingen av sina fastigheter.

 

Upplåtelse av lokal utgör fundamentet i många fastighetsportföljer och fastighetsinnehav. Vi är specialister på kommersiell hyresrätt inom handel, restaurang, kontor, industri, lager-/logistik, offentliga byggnader och våra jurister bistår klienter i bland annat:

 

 • Upprättande och tolkning av hyresavtal och tilläggsavtal
 • Uppsägningar av lokalhyresavtal
 • Avhysningar
 • Möten och förhandlingar med parter i hyresavtal
 • Hyresförhandling
 • Medling och marknadshyresyttranden i hyresnämnd
 • Hantering av krav på hyresreduktion och skadestånd p.g.a. hinder och men i nyttjanderätten
 • Ändrad användning av upplåtelseändamålet
 • Andrahandsupplåtelser
 • Överlåtelse av lokal
 • Ombyggnationsfrågor
 • Due diligence av lokalhyresavtal i samband med fastighetsöverlåtelse
 • Uppskov med avflyttning
 • Skadeståndsprocesser i allmän domstol angående ersättningskrav i anledning av indirekt besittningsskydd

Se övriga kompetensområden