Servitut och övriga nyttjanderätter

brygga

Vi hjälper fastighetsägare till tjänande och härskande fastighet att skapa ändamålsenliga fastigheter genom servitut samt tolkar och processar i frågor som rör utövningen, tillskapande eller upphörande av servitut. Vidare bistår vi i frågor rörande övriga nyttjanderättsupplåtelser.

  • Analys och tolkning av servitut och övriga nyttjanderätter
  • Upprättande av servitutsavtal och övriga nyttjanderättsavtal
  • Upphävande av servitut
  • Uppsägning av nyttjanderätt, avhysning

Se övriga kompetensområden