Svartvit bild på byggnad med molnig himmel

Våra kompetensområden

Advokatfirman Steinmann har mer än 30 års erfarenhet inom fastighetsrätt. Med omfattande expertis inom kommersiell hyra, bostadshyra, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter, transaktioner, fel i fastighet, plan- och byggfrågor, fastighetsbildning, exploatering, vattenrätt, mark- och miljörätt, konsumententreprenader, tvistelösning och processer hjälper vi våra klienter att fatta rätt beslut och göra bättre affärer.