Skyskrapa och himmel

Advokatfirman Steinmann

- när det gäller fastigheter

 

Vår inriktning

Vi är inte juridiska generalister utan specialister inom fastighetsrätt. 
Vi erbjuder våra klienter professionell och lösningsorienterad rådgivning inom all fastighetsrätt med särskild spetskompetens i hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter. Vi ger våra klienter det engagemang och den tillgänglighet som krävs vid komplexa fastighetsaffärer, förhandlingar, tvister och processer. Med fastighetsrätt som grund sedan firmans etablering 1989 har vi den erfarenhet och den kompetens som fastighetsägande bolag och personer, kommuner, myndigheter, byggbolag och föreningar behöver. 

Vår historia

Advokatfirman Steinmanns grundare Harry Steinmanns mål var att utbilda alla marknadens aktörer inom hyresjuridik, ett rättsområde som låg honom varmt om hjärtat med sin bakgrund som hyresråd i hyres- och arrendenämnden och dåvarande Bostadsdomstolen. Det visade sig att Harrys kompetens och kreativitet inom hyresjuridiken fyllde en lucka på marknaden och 1989 grundades Advokatfirman Steinmann.

En central affärsidé för Harry var att firman skulle vara nischad inom hyresjuridik och bli en av landets i särklass bästa inom rättsområdet.

Vi fortsätter i Harrys anda att sprida kunskap och även om vår kärnverksamhet alltjämt är hyresjuridik, har vi växt och tagit mark inom fastighetsrättens samtliga områden.

 

 

Harry färg

Våra värdeord

Förtroende

Genom vår specialistkunskap inom fastighetsrätt vägleder vi våra klienter rätt. 

Engagemang

Vårt genuina intresse för och insikter i de juridiska utmaningar som våra klienter ställs inför skapar det engagemang som krävs i varje uppdrag. 

Tillgänglighet

Vi finns till hands för klienten för att leverera tillförlitlig och klientanpassad juridisk rådgivning. 

Affärsmässighet

Vi skapar förutsägbarhet, mervärde och trygghet i klientens verksamhet.

 

Våra styrdokument

Vårt mål är att vi ska ha branschens nöjdaste klienter och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt erbjudande. Som advokater har vi att följa såväl lagstadgade regler för advokater som Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. En grundsten är att en advokat är skyldig att vara lojal med sin klient och att verka för klientens bästa. Våra tjänster tillhandahåller vi med tillämpning av våra Allmänna villkor, i vilka bl.a. framgår hur vi förhåller oss till vissa frågeställningar som fakturering och betalning.

 

Om en klient som är konsument skulle vara missnöjd med det arvode som vi debiterat finns möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. För vidare information läs mer på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

 

Angående personuppgiftsbehandling, se Advokatfirman Steinmanns personuppgiftsbehandling.