Tomträtt

Hammarbysjöstad, rörelse och vatten – beskuren

För dig med frågor kring tomträtt bistår vi med rådgivning rörande tomträttsliga frågor såsom t.ex analys och tolkning av tomträttsavtal och omförhandling/jämkning av tomträttsavgäld.

Se övriga kompetensområden