Svartvit bild på byggnad med molnig himmel

08 dec 2022 08:00

Vid uppsägning av lokalhyresavtal aktualiseras hyresgästens indirekta besittningsskydd, innefattande framför allt rätten till skadestånd. Utgångspunkten för skadeståndet är en årshyra, men om hyresgästen kan visa att denne förorsakats en förlust därutöver ska hyresvärden i skälig omfattning ersätta hyresgästen för denna. Oftast handlar sådan skada om rörelseskada.

Högsta domstolen har i ett antal fall på senare tid bedömt bl.a. hur rörelseskada ska beräknas och vilken bevisbörda som åvilar lokalhyresgästen i ersättningstvist enligt det indirekta besittningsskyddet. Advokaterna Niklas Lidquist Jenny Thorman redogör för lagreglerna avseende rätt till ersättning enligt det indirekta besittningsskyddet, bestämmandet av skadeståndet och innebörden av Högsta domstolens senaste praxis i denna del.

 

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan. 

 

Datum: 8 december 2022

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 2 december 2022

 

Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Niklas Lindquist

Föreläsare

advokat Niklas Lidquist

Jenny Thorman-min

Föreläsare

advokat Jenny Thorman

Registrera dig till seminariet

Anmäl dig via formuläret eller mejla din anmälan till utbildning@steinmann.se

Namn(Obligatoriskt)

Relaterade utbildningar & evenemang

Seminarium

Tomträtt och tomträttsavgäld

17 okt 2024 08:00
Advokatfirman Steinmann