Michelle Hesselbrandt

Advokat

2011 Jur kand, Stockholms universitet

2011 - 2012 Junior Rental Lawyer, Unibail-Rodamco

2012 - 2014 Tingsnotarie, Solna tingsrätt

2014 - 2017 Biträdande jurist

2017 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

2017 - 2020 Advokat, Advokatfirman Åberg & Co

2021 - 2023 Fastighetsjurist, Fastighetsägarna Service

2023 Advokatfirman Steinmann

Skärgårdsbild med hav, berg, skog och ett hus

Våra kompetensområden

Läs mer