Jenny Thorman

Advokat

2018 Juristexamen och Kandidatexamen Kriminologi, Stockholms Universitet

2018 - 2020 Biträdande jurist, Creo Advokater

2020 - 2021 Biträdande jurist, Delta Advokatbyrå

2021 Advokatfirman Steinmann 

2022 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Skärgårdsbild med hav, berg, skog och ett hus

Våra kompetensområden

Läs mer