Carl Westling

Advokat, delägare

2000 Université d'Orléans

2001 Jur kand Lunds universitet

2001 - 2002 Biträdande Jurist, Larsson & Partners AB

2003 - 2004 Tingsnotarie, Svegs och Östersunds tingsrätter

2004 Advokatfirman Steinmann 

2007 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Skärgårdsbild med hav, berg, skog och ett hus