Nyheter

Läs vad som händer hos oss och om våra insikter. Har du frågor om innehållet i artiklarna eller behöver rådgivning kan du alltid höra av dig direkt till våra medarbetare.

Christian Fredrikson
Esther Fransson

Grattis till Christian som nu är advokat

Nu kan vår grymt duktiga kollega Christian Fredrikson titulera sig advokat!
Byggnad med delvis blå himmel
Carl Westling

Förstahandshyresgästens ansvar för skador i lägenheter och lokaler som orsakas vid andrahandsupplåtelser

I ett nyligen avgjort rättsfall från Högsta domstolen, dom den 5 maj 2022 i mål nr T 4395–21, har fråga om vilket ansvar en förstahandshyresgä...
Stadsbyggnader
Jenny Thorman

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och medlem vid vattenskada

Vattenskador i fastigheten är bland det mest kostsamma en bostadsrättsförening kan drabbas av. Även om fastighetsförsäkringen tar en del av ko...
bastian-pudill-fmzloj66SXI-unsplash
Agneta Gothenby

Vem av tidigare eller ny ägare av en fastighet kan säga upp ett arrendeavtal med verkan mot arrendator?

Högsta domstolen (nedan HD) har nyligen avgjort frågan om giltigheten av en uppsägning av ett arrendeavtal som företagits av säljaren av en fa...
juice-YS8OgFg7pMc-unsplash
Sara Engman

Elbilar och samfälligheter: möjligheten att erbjuda laddningsstolpar inom gemensamhetsanläggningen

I takt med en förändrad bilpool och även europeisk reglering, ökar behovet av laddningsmöjligheter för elfordon. Direktiv 2010/31/EU om byggna...
joao-cruz-YqeK4k36F4U-unsplash
Åsa Sjögren

Kontrollansvariges (KA) roll och ansvar för att förhindra att byggnader färdigställs med säkerhetsbrister

KAs uppdrag är att, under entreprenaden, förhindra att byggnader, som inte uppfyller samhällskraven på säkerhet, hälsa och miljö, färdigställs...
Byggnad bakom en gren med löv och blå himmel
Emma Juhlin

Ljudstörningar i bostadslägenhet när är det egentligen fråga om en hyresrättslig störning?

Den senaste tiden har frågorna kring vad som gäller vid störande bostadshyresgäster ökat då hyresgäster allt oftare klagar på att de störs av...
Skyskrapa och molnig himmel
Christian Fredrikson

Preklusion – en möjlighet för hovrätten att avvisa nytt processmaterial

Den 1 juli 2020 blev en ny preklusionsregel tillämplig på mål avseende ändring av hyresvillkor i hovrätten1. Det bakomliggande syftet med lags...
clark-van-der-beken-l2AmhAw8hyk-unsplash
Robert Bruzelius-Lidqvist

Vikten av anpassad säkerhet i tidigt skede vid hyresvärdens lokalanpassning

Vid uthyrning av lokaler är det inte ovanligt att hyresvärden kräver någon form av säkerhet för hyresgästens fullgörande av avtalade förplikte...