Nyheter

Läs vad som händer hos oss och om våra insikter. Har du frågor om innehållet i artiklarna eller behöver rådgivning kan du alltid höra av dig direkt till våra medarbetare.

joao-cruz-YqeK4k36F4U-unsplash
Åsa Sjögren

Kontrollansvariges (KA) roll och ansvar för att förhindra att byggnader färdigställs med säkerhetsbrister

KAs uppdrag är att, under entreprenaden, förhindra att byggnader, som inte uppfyller samhällskraven på säkerhet, hälsa och miljö, färdigställs...
Byggnad bakom en gren med löv och blå himmel
Emma Juhlin

Ljudstörningar i bostadslägenhet när är det egentligen fråga om en hyresrättslig störning?

Den senaste tiden har frågorna kring vad som gäller vid störande bostadshyresgäster ökat då hyresgäster allt oftare klagar på att de störs av...
Skyskrapa och molnig himmel
Christian Fredrikson

Preklusion – en möjlighet för hovrätten att avvisa nytt processmaterial

Den 1 juli 2020 blev en ny preklusionsregel tillämplig på mål avseende ändring av hyresvillkor i hovrätten1. Det bakomliggande syftet med lags...
clark-van-der-beken-l2AmhAw8hyk-unsplash
Robert Bruzelius-Lidqvist

Vikten av anpassad säkerhet i tidigt skede vid hyresvärdens lokalanpassning

Vid uthyrning av lokaler är det inte ovanligt att hyresvärden kräver någon form av säkerhet för hyresgästens fullgörande av avtalade förplikte...
sayan-majhi-ibAi2MJ6WQ0-unsplash
Carl Westling

Bra förhandlingsläge för hyresvärden när hyresgäst vill bryta lokalhyresavtal i förtid

För lokalhyresavtal gäller som huvudregel att hyresavtalet endast kan upphöra vid den avtalade hyrestidens utgång. Detta betyder att en hyresv...
all-bong-L2oedF1AsH8-unsplash (1)
Niklas Lidquist

Hinder och men i lokalhyresavtal – ingen rätt till hyresnedsättning pga. coronavirus

När en kris uppstår i samhället som innebär en kraftfull påverkan på verksamheter som bedrivs i lokaler, t.ex. som nuvarande coronavirusutbrot...
mihai-moisa-Djtc1T38-GY-unsplash
Elin Isakzon

Lokalhyresgäst i konkurs –hyresvärdens uppsägning, anmodan och bevakning i konkurs, 31 § hyreslagen

I en lågkonjunktur finns risk för att hyresgästen hamnar på obestånd innebärande att denne inte längre kan betala sina skulder vart efter de f...
Stadsbyggnader
Agneta Gothenby

Ny praxis om bedömning av fel i bostadsrätt vid försäljning i befintligt skick

Under hösten har det kommit nya intressanta rättsfall gällande bedömningen av fel i bostadsrätt vid försäljning i befintligt skick, d.v.s. med...
sadiq-ali-G4xvFjRy4j0-unsplash
Christian Fredrikson
Maria Liljeblad

Krafttag i hyreslagen mot otillåten andrahandsuthyrning, överhyra och särskild ersättning

Otillåten andrahandsuthyrning, oskäliga andrahandshyror och skenbyten där svarta pengar är inblandade utgör ett stort problem. Den 1 oktober 2...