Bostadshyra

Byggnad bakom en gren med löv och blå himmel

Sedan firman grundades 1989 har hyresjuridik varit vårt kärnområde och våra jurister är experter på de hyresrättsliga frågor som dyker upp under en fastighets hela livscykel. Vår styrka ligger i mångårig erfarenhet och förståelse för klientens affär, vilket ger våra klienter mervärde genom att kunna navigera rätt och fatta väl avvägda beslut i förvaltningen och förädlingen av sina fastigheter.

 

Bostadshyresjuridiken präglas av skyddslagstiftning, formkrav och frister. Våra jurister företräder klienter vid tvister och hanterar juridiska frågor i den löpande förvaltningen för att denna ska flyta på så smidigt som möjligt och uppfylla uppställda lagkrav. Vi hanterar bl.a:

 • Upprättande av hyresavtal
 • Uppsägningar av bostadshyresavtal
 • Hyresförhandling (bruksvärdes- och presumtionshyror)
 • Förlängningstvister
 • Avhysningar
 • Hantering av krav på hyresreduktion och skadestånd p.g.a. hinder och men i nyttjanderätten
 • Uthyrning i andra hand
 • Överlåtelse och byte
 • Ombyggnationsfrågor, godkännande av förbättringsarbeten
 • Tillträdesfrågor
 • Blockhyresavtal
 • Kooperativ hyresrätt

Se övriga kompetensområden