Svartvit bild på byggnad med molnig himmel

17 okt 2024 08:00

Vid omprövning av tomträttsavgäld i domstol, ska domstolen på grundval av det värde marken har vid omprövningstidpunkten bestämma avgäldens storlek för den kommande perioden. Vid bedömande av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Avgälden ska motsvara en skälig ränta på markvärdet vid omregleringstidpunkten.

Kraftigt höjda markvärden under många år påverkar tomträttshavaren först då tomträttsavgälden ska omförhandlas, vilket ofta leder till kraftiga reaktioner och domstolsprövningar. Hur påverkar den ekonomiska oron, marknadspriserna, stigande räntor och inflation tomträttsavgälden? Hur går omprövningen av tomträttsavgälden till? Vad är tomträtt och vad finns det för fördelar/nackdelar med tomträtt ur både tomträttsinnehavarens och kommunens perspektiv? Vilka regler gäller?

Advokaterna Åsa Sjögren och Agnetha Gothenby redogör för dessa frågor vid seminariet.

 

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan. 

 

Datum: 17 oktober 2024

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats från kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 990 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 14 oktober 2024

 

 

Agneta Gothenby

Föreläsare

advokat Agneta Gothenby 

Åsa Sjögren-min

Föreläsare

advokat Åsa Sjögren

Registrera dig till utbildningen

Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Namn(Obligatoriskt)

Relaterade utbildningar & evenemang

Seminarium

Återställande av lokal vid avflyttning

21 nov 2024 08:00
Advokatfirman Steinmann