Svartvit bild på byggnad med molnig himmel

07 dec 2023 08:00

Vid omprövning av tomträttsavgäld i domstol, ska domstolen på grundval av det värde marken har vid omprövningstidpunkten bestämma avgäldens storlek för den kommande perioden. Vid bedömande av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Avgälden ska motsvara en skälig ränta på markvärdet vid omregleringstidpunkten.

Kraftigt höjda markvärden under många år påverkar tomträttshavaren först då tomträttsavgälden ska omförhandlas, vilket ofta leder till kraftiga reaktioner och domstolsprövningar. Hur påverkar den ekonomiska oron, marknadspriserna, stigande räntor och inflation tomträttsavgälden? Hur går omprövningen av tomträttsavgälden till? Vad är tomträtt och vad finns det för fördelar/nackdelar med tomträtt ur både tomträttsinnehavarens och kommunens perspektiv? Vilka regler gäller?

Advokaterna Åsa Sjögren och Agnetha Gothenby redogör för dessa frågor vid seminariet.

 

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan. 

 

Datum: 7 december 2023

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats från kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 4 december 2023

 

Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Agneta Gothenby

Föreläsare

advokat Agneta Gothenby 

Åsa Sjögren-min

Föreläsare

advokat Åsa Sjögren

Registrera dig till utbildningen

Anmäl dig via formuläret eller mejla din anmälan till utbildning@steinmann.se

Namn(Obligatoriskt)

Relaterade utbildningar & evenemang

Seminarium

Konkurs och rekonstruktion i lokalhyresförhållande

28 sep 2023 08:00
Advokatfirman Steinmann
Seminarium

Brott i boendet – hyresgästens ansvar för störningar och tillsyn

19 okt 2023 08:00
Advokatfirman Steinmann