Svartvit bild på byggnad med molnig himmel

21 nov 2024 08:00

När en hyresgäst avflyttar från en förhyrd lokal uppstår ofta frågor om krav på återställande av lokalen och i vilket skick lokalen i övrigt ska återlämnas.

 

På frukostmötet tas faktorer som har betydelse för bedömningen upp t.ex. betydelsen av vad parterna avtalat i hyresavtalet om skicket vid hyresgästens tillträde till lokalen. Andra faktorer som har betydelse och som tas upp är fördelningen av underhållsansvaret för lokalen, hur underhållet kommit att utföras under hyrestiden och betydelsen av om fast inredning eller utrustning som hyresgästen tillfört lokalen kommit att bli byggnadstillbehör (accession) eller inte. Därtill tar vi upp betydelsen av tilläggsavtal som träffats mellan parterna under hyresförhållandet samt preskriptionsreglerna för hyresvärdens krav på ersättning för skada och vissa bevisfrågor i skadeståndsprocesser.

 

Advokaterna Robert Bruzelius Lidqvist och Niklas Lidquist redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

 

Vi erbjuder även deltagande via länk och anmälningslänk skickas ut till den e-postadress du lämnar i anmälan. 

 

Datum: 21 november 2024

Tid: 08:00 - ca 09:30. Frukost serveras för deltagare på plats från kl 07:45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 990 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 18 november 2024

 

 

Robert Bruzelius-Lindqvist

Föreläsare

advokat Robert Bruzelius-Lidqvist

Niklas Lindquist

Föreläsare

advokat Niklas Lidquist

Registrera dig till utbildningen

Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.

Namn(Obligatoriskt)

Relaterade utbildningar & evenemang

Seminarium

Tomträtt och tomträttsavgäld

17 okt 2024 08:00
Advokatfirman Steinmann