start-hero (2)

Spetskompetens inom fastighetsrätt

 

Advokatfirman Steinmann har varit rådgivare till fastighetsägare sedan 1989 och har handlagt över 12 000 fastighetsrättsliga ärenden. Vi erbjuder våra klienter juridiskt biträde under hela fastighetens liv - vid förvärv, förvaltning, förädling och avyttring. Vår styrka ligger i mångårig juridisk erfarenhet av fastighetsbranschen. 

Vår rådgivning

Vi vägleder våra klienter genom vår kompetens och kreativitet.

Vår övertygelse är att vår förståelse för klientens affär, vår omfattande erfarenhet och förmåga att presentera resultatinriktade lösningar är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete med våra klienter.

Vi excellerar när vi får klientens förtroende, såväl som när det gäller komplexa fastighetsrättsliga frågor som vid löpande förvaltningsfrågor. 

Läs mer om oss Våra medarbetare

ecd6e5443c2d025195e92ed6ea686f38

Vår kompetens

Advokatfirman Steinmann har mer än 30 års erfarenhet inom fastighetsrätt. Med omfattande expertis inom kommersiell hyra, bostadshyra, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter, transaktioner, plan- och byggfrågor, fastighetsbildning, exploatering, tvistelösning och processer hjälper vi våra klienter att fatta rätt beslut och göra bättre affärer.

Se kompetensområden

 

Nyheter

malkarium-RkNhugMjnxA-unsplash
Åsa Sjögren

Tomträtten – Ett verktyg för kommuner att öka bostadsbyggandet

Tomträtten har under de senare årtiondena fört en tynande tillvaro hos de flesta kommuner. Det finns okunskap om tomträttsinstitutet och det anses ofta vara komplicerat att hantera tomträttsupplåtelser. Tomträttsinstitut kan dock vara ett verktyg för ko...
devon-owens-JVXcRDu1tVI-unsplash
Robert Bruzelius-Lidqvist

Kan fastighetsägare vara betalningsansvarig för överhyra i andrahandshyresförhållanden?

Den senaste tiden har ett flertal hyresgäster i samband med krav på återbetalning av överhyra i andrahandshyresförhållande vid hyresnämnderna yrkat att fastighetsägaren, ensam eller solidarisk med förstahandshyresgästen, ska svar för återbetalning av ev...
oscar-nord-Mzi9DBcqDP8-unsplash
Elin Isakzon

Hyresgästens inflytande vid rivning och ombyggnad av flerbostadshus

Vid exploatering och förädling av fastigheter i form av rivning eller ombyggnad av flerbostadshus dyker ofta olika juridiska frågeställningar upp bl.a. avseende hyresvärdens möjlighet att säga upp bostadshyresgäster med besittningsskydd. Nedan följer en...

Kommande utbildning

Företagsexklusiva kurser

01 jan 2024-31 dec 2024
Advokatfirman Steinmann
Kurs

Grundkurs i hyresjuridik

25 sep 2024-26 sep 2024
Advokatfirman Steinmann

Jobba hos oss

Oavsett om du är i starten av din karriär eller har arbetat en längre tid, letar vi konsekvent efter och utvecklar människor som tror på att skapa verkliga resultat.

Läs mer

Byggnad med blå himmel
Skärgårdsbild med hav, berg, skog och ett hus

Kontakta oss

Behöver du fastighetsrättslig rådgivning, hör av dig till oss så får du omedelbart hjälp av våra specialister.

Kontakta oss