Linnégatan 7 08-663 97 96

Spetskompetens när det gäller fastigheter

Advokatfirman Steinmann är en specialistbyrå med inriktning på fastighetsrätt. Vi erbjuder våra klienter professionell och lösningsorienterad rådgivning inom all fastighetsrätt med särskild spetskompetens i hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter. Vi ger våra klienter det engagemang och den tillgänglighet som krävs vid komplexa fastighetsaffärer, förhandlingar och processer. Med fastighetsrätt som grund sedan firmans etablering 1989 har vi den erfarenhet och den kompetens som tilltalar klienter som fastighetsbolag, kommuner, myndigheter, byggbolag och föreningar. Varmt välkommen att kontakta oss, oavsett om du är en större eller mindre aktör.

Aktuellt
Nyheter
  • 2021 börjar på allra bästa sätt när vi får välkomna vår nya kollega Åsa Sjögren! Åsa kommer närmast från Gar-Bro Försäkring och var dessförinnan verksam som advokat inom fastighetsrätt. Åsa kommer att bidra med sina stora erfarenhet av fastighetsrätt i vid bemärkelse, särskilt kring mark- och miljörätt, plan- och byggfrågor och entreprenadrätt.januari 2021
Visa fler
Publikationer
Nyheter
Visa fler