Linnégatan 7 08-663 97 96

Sofie Sandberg
Advokat

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och allmän affärsjuridik

Utbildning och erfarenhet

2007 Jur kand Uppsala universitet

2008-2010 Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt

2010 Processförare, Skatteverket

2010 Beredningsjurist, Södertörns tingsrätt

2011 Verksam på byrån

2015 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: sofie.sandberg@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-682 05 03