Linnégatan 7 08-663 97 96

Sarah Juhnell
Advokat

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och allmän affärsjuridik.

Utbildning och erfarenhet

1999 Jur kand Stockholms universitet

1999 - 2001 Tingsnotarie, Katrineholms tingsrätt

2001 - 2002 Biträdande jurist, Advokatfirman Gärde & Nordlin

2002 - 2017 Jurist, AB Svenska Bostäder

2017 Verksam på byrån

2019 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: sarah.juhnell@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 072-008 43 38