Linnégatan 7 08-663 97 96

Sara Engman
Biträdande jurist

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning, skadeståndsrätt

Utbildning och erfarenhet

2017 Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

2018 - 2019 Bolagsjurist,
Prioritet Finans AB

2019 - 2020 Processjurist,
Lowell Sverige AB

2020 Verksam på byrån

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: sara.engman@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-752 51 88