Linnégatan 7 08-663 97 96

Robert Bruzelius-Lidqvist
Advokat, delägare

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning, skadeståndsrätt

Utbildning och erfarenhet

1999 Jur kand Stockholms universitet

1998 - 2015 Jurist, Juristfirman Brink & Partners

2015 Verksam på byrån

2017 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: robert.bruzelius-lidqvist@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-232 38 40