Linnégatan 7 08-663 97 96

Niklas Lidquist
Advokat, delägare

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning, skadeståndsrätt

Utbildning och erfarenhet

2000 Jur kand Stockholms universitet

2000 Verksam på byrån

2005 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: niklas.lidquist@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-866 96 59