Linnégatan 7 08-663 97 96

Niklas Lidquist
Advokat 2005, delägare

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och allmän affärsjuridik

Utbildning och erfarenhet

2000 Jur kand Stockholms universitet

2000 Verksam på byrån

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: niklas.lidquist@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-866 96 59