Linnégatan 7 08-663 97 96

Michelle Hesselbrandt
Biträdande jurist

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, plan- och byggrätt, mark- och miljörätt

Utbildning och erfarenhet

2011 Jur kand, Stockholms universitet

2011 - 2012 Junior Rental Lawyer, Unibail-Rodamco
2012 - 2014 Tingsnotarie, Solna tingsrätt
2014 - 2017 Biträdande jurist
2017 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund
2017 - 2020 Advokat, Advokatfirman Åberg & Co
2021 - 2023 Fastighetsjurist, Fastighetsägarna Service
2023 Verksam på byrån

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: michelle.hesselbrandt@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 0703103944