Linnégatan 7 08-663 97 96

Max Goldman
Biträdande jurist

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning och skadeståndsrätt

Utbildning och erfarenhet

2019 Juristexamen, Uppsala universitet

2019 - 2022 Biträdande jurist, Fastighetsägarna Service

2022 Verksam på byrån

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: max.goldman@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 079-063 33 91