Linnégatan 7 08-663 97 96

Maria Liljeblad
Advokat, delägare

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning, skadestånd och kursverksamhet

Utbildning och erfarenhet

2001 Jur kand Stockholms universitet

2001 - 2002 Notarie, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

2002 Verksam på byrån

2007 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: maria.liljeblad@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-767 84 48