Linnégatan 7 08-663 97 96

Erik Lidman
Biträdande jurist

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och allmän affärsjuridik

Utbildning och erfarenhet

2016 Juristexamen Uppsala universitet

2016 Jurist, Överförmyndarförvaltningen i Stockholm stad

2017 Tingsnotarie, Åklagarmyndigheten i Västerås

2017-2019 Tingsnotarie, Västmanlands tingsrätt

2018-2019 Sekreterare, Övervakningsnämnden i Västerås

2019 Verksam på byrån

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: erik.lidman@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 073-983 93 13