Linnégatan 7 08-663 97 96

Emma Juhlin
Biträdande jurist

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning, skadeståndsrätt

Utbildning och erfarenhet

2011 Affärsrättslig magisterexamen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

2012 - 2013 Jurist, PS Finance Group AB

2013 - 2018 Jurist, Alektum Group AB

2018 Biträdande jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå AB

2018 - 2020 Senior Legal Counsel, Fondia Legal Services AB

2020 Juristexamen, Stockholms universitet

2020 Verksam på byrån

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: emma.juhlin@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-073 26 73