Linnégatan 7 08-663 97 96

Elin Isakzon
Advokat, föräldraledig

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning, skadeståndsrätt

Utbildning och erfarenhet

2014 Juristexamen Stockholms universitet

2014 Jurist, Motormännens Riksförbund

2015 Verksam på byrån

2018 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

2018 - 2019 Advokat, annan advokatbyrå i Stockholm

2019 Verksam på byrån

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: elin.isakzon@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-491 17 44