Linnégatan 7 08-663 97 96

Elin Isakzon
Advokat

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning, skadeståndsrätt

Utbildning och erfarenhet

2014 Juristexamen Stockholms universitet

2014 Jurist, Motormännens Riksförbund

2015 Verksam på byrån

2018 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

2018 - 2019 Advokat, annan advokatbyrå i Stockholm

2019 Verksam på byrån

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: elin.isakzon@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-491 17 44