Linnégatan 7 08-663 97 96

Christian Fredrikson
Advokat

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning, skadeståndsrätt

Utbildning och erfarenhet

2016 Juristexamen Stockholms universitet

2017 - 2018 Gruppjurist, Hyres - och arrendenämnden i Stockholm

2018 - 2019 Utredare, AB Stockholmshem

2019 Verksam på byrån

2023 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska, tyska

Kontakt

E-post: christian.fredrikson@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-441 91 91