Linnégatan 7 08-663 97 96

Christian Fredrikson
Biträdande jurist

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och allmän affärsjuridik

Utbildning och erfarenhet

2016 Jur kand Stockholms universitet

2017 - 2018 Gruppjurist,Hyres - och arrendenämnden i Stockholm

2018 - 2019 Utredare AB Stockholmshem

2019 Verksam på byrån

Språk

Engelska, tyska

Kontakt

E-post: christian.fredrikson@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: Mobil; 070-441 91 91