Linnégatan 7 08-663 97 96

Catharina Danielsson
Biträdande jurist

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och allmän affärsjuridik.

Utbildning och erfarenhet

2010 Université d’Angers

2017 Juristexamen Uppsala universitet

2017 Verksam på byrån

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: catharina.danielsson@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-491 17 44