Linnégatan 7 08-663 97 96

Carl Westling
Advokat, delägare

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och fastighetsrättsliga processer

Utbildning och erfarenhet

2000 Université d'Orléans

2001 Jur kand Lunds universitet

2001-2002 Biträdande Jurist, Larsson & Partners AB

2003-2004 Tingsnotarie, Svegs och Östersunds tingsrätter

2004 Verksam på byrån

2007 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska och franska

Kontakt

E-post: carl.westling@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-773 06 77