Linnégatan 7 08-663 97 96

Anna Sardh
Advokat

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och allmän affärsjuridik

Utbildning och erfarenhet

2010 Jur kand Lunds universitet

2010 Filosofie magisterexamen biologi Lunds universitet

2010-2012 Notarietjänstgöring Linköpings tingsrätt

2012 Verksam på byrån

2015 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: anna.sardh@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-752 51 88