Linnégatan 7 08-663 97 96

Agneta Gothenby
Advokat, delägare, VD

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tvistelösning, skadestånd och kursverksamhet

Utbildning och erfarenhet

1987 Jur kand Stockholms universitet

1987 - 1989 Tingsnotarie, Hudiksvalls tingsrätt

1990 Hovrättsfiskal, Hovrätten för Nedre Norrland

1991 Föredragande, Bostadsdomstolen

1992 - 1995 Tf hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

1995 Verksam på byrån

1997 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: agneta.gothenby@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-521 61 60