Linnégatan 7 08-663 97 96

Erfarenhet, engagemang och spetskompetens

Våra uppdrag utförs av enskilda jurister eller i team beroende på uppdragets karaktär och omfattning. Vi utför uppdrag över hela landet.

#

Agneta Gothenby

Advokat, delägare, VD
#

Alexandra Lilja

Office Manager
#

Åsa Sjögren

Advokat
#

Carina Strige

Sekreterare
#

Carl Westling

Advokat, delägare
#

Christian Fredrikson

Biträdande jurist
#

Elin Isakzon,f.d.törnbladh

Advokat,
#

Emma Barkinge

Biträdande jurist
#

Harry Steinmann

Advokat
#

Jenny Thorman

Biträdande jurist
#

Katarina Heijbel

Ekonomichef
#

Maria Liljeblad

Advokat, delägare
#

Niklas Lidquist

Advokat, delägare
#

Robert Bruzelius-Lidqvist

Advokat, delägare
#

Sara Engman,f.d.kallhed

Biträdande Jurist
#

Sarah Juhnell

Advokat