Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresjuridik

Kursen innehåller en genomgång av gällande lagregler och praxis för lokalhyresförhållanden. Kursen tar även upp obeståndsfrågor och hyresnämndsförfarandet. Genom kursen får deltagarna färdigheter i avtalstecknande (avtals- och uppsägningstider, ändamål, skick, säkerhet, avstående från besittningsskydd m.m.), hyresrättsliga förvaltningsfrågor samt hanteringen av hyresavtalets avveckling (uppsägning, indirekt besittningsskydd, skadestånd m.m.).

Lunch, fika och kurspärm ingår.

Kursen leds av advokaterna Agneta Gothenby och Maria Liljeblad med mångårig erfarenhet inom ämnet. Teori varvas med grupparbeten och diskussioner.

Citat från tidigare deltagare om kursens innehåll, upplägg och kurspärm ”Jättebra och nyttigt!”, ”Bra variation mellan föreläsningar och grupparbeten”, ”Värdefullt material som man kommer att ha användning av”.

Vi genomför våra utbildningar i enlighet med restriktionerna som gäller med anledning av coronaviruset. Antalet deltagare i kurslokalen är därför begränsat till 15 personer.

Startdatum: 18 november 2020

Slutdatum: 19 november 2020

Tid: 9:00 - ca 16:00

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 11 800 kronor per person, moms tillkommer. Vid anmälan innan den 31 augusti 2020 erhålls 10 % rabatt.

Sista anmälningsdag: 12 november 2020