Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresjuridik

Kursen leds av advokaterna Agneta Gothenby och Maria Liljeblad med mångårig erfarenhet inom ämnet. Teori varvas med praktiska grupparbeten och diskussioner.

Kursen innehåller en genomgång av gällande lagregler och praxis för lokalhyresförhållanden. Kursen tar även upp obeståndsfrågor och hyresnämndsförfarandet. Genom kursen får deltagarna färdigheter i avtalstecknande (avtals- och uppsägningstider, ändamål, skick, säkerhet, avstående från besittningsskydd m.m.), löpande juridiska förvaltningsfrågor (hinder och men i nyttjanderätten, överlåtelser m.m.) samt hanteringen av hyresavtalets avveckling (uppsägning, indirekt besittningsskydd, skadestånd m.m.).

OBS! Vårens kurs är inställd med anledning av coronaviruset och hålls till hösten. Nytt datum meddelas senare.

Startdatum: 13 maj 2020

Slutdatum: 14 maj 2020

Tid: 09.00 - ca 16.00

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 11800

Sista anmälningsdag: 8 maj 2020