Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresjuridik

Kursen innehåller en genomgång av gällande lagregler och praxis för lokalhyresförhållanden. Kursen tar även upp obeståndsfrågor och hyresnämndsförfarandet. Teori varvas med praktiska övningar i grupp och diskussioner. Genom kursen får deltagarna färdigheter i avtalstecknande (avtals- och uppsägningstider, ändamål, skick, säkerhet, avstående från besittningsskydd m.m.) samt hanteringen av hyresavtalet avveckling (uppsägning, indirekt besittningsskydd, skadestånd m.m.)

Startdatum: 8 maj 2019

Slutdatum: 9 maj 2019

Tid: 9.00 - 16.00

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 10 800 kronor per person, moms tillkommer. Vid anmälan innan den 10 mars 2019 erhålls 10 % rabatt.

Sista anmälningsdag: 3 maj 2019