Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresjuridik

Kursen avser att belysa de särskilda problem som finns inom lokalhyresjuridik. Syftet är att presentera gällande regler för att stärka deltagarnas förmåga att klara av praktisk hantering och förhandla i lokalhyresfrågor. Obeståndsfrågor och hyresnämndsförfarandet behandlas också. Grupparbeten med gemensam genomgång ger tillfällen till diskussioner.

Startdatum: 16 maj 2018

Slutdatum: 17 maj 2018

Tid: 9.00-16.00

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 10 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 4 maj 2018