Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresjuridik

Kursen avser att belysa de särskilda problem som finns inom lokalhyresjuridik. Syftet är att presentera gällande regler för att stärka deltagarnas förmåga att klara av praktisk hantering och förhandla i lokalhyresfrågor. Vi tar även upp obeståndsfrågor och hyresnämndsförfarandet. Grupparbeten med gemensam genomgång ger tillfällen till diskussioner.

Startdatum: 22 november 2017

Slutdatum: 23 november 2017

Tid: 9.00-16.00

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 10 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 10 november 2017