Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresjuridik

Kursen ger dig kunskap om lagregler och praxis som gäller för lokalhyresförhållanden. Som kursdeltagare får du färdigheter i avtalstecknande (avtals- och uppsägningstider, ändamål, skick, säkerhet, avstående från besittningsskydd m.m.), hyresrättsliga förvaltningsfrågor samt hanteringen av hyresavtalets avveckling (uppsägning, indirekt besittningsskydd, skadestånd m.m.). Kursen tar även upp obeståndsfrågor och hyresnämndsförfarandet. Teori varvas med praktiska grupparbeten och diskussioner.Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt deltagarantal.


Startdatum: 20 September 2023

Slutdatum: 21 September 2023

Tid: kl. 09.00 - ca 16.00

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 11 800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 15 September 2023