Linnégatan 7 08-663 97 96

Grundkurs i hyresjuridik

Denna grundläggande kurs i hyresjuridik avseende bostäder och lokaler riktar sig till dig som är fastighetsägare, arbetar inom fastighetsbolag eller fastighetsförvaltande företag eller på annat sätt arbetar med hyresrättsliga frågor. Kursen är en genomgång av hyreslagen och ger dig praktisk träning i att använda bestämmelserna. Teori varvas med praktiska grupparbeten och diskussioner. Under kursen lär du dig om följande:

• Allmänt om hyreslagstiftningen
• Blockhyresavtal
• Hyresavtal, hyrestid, uppsägningstid
• Hyran, hyresförhandlingslagen, ändring av hyresvillkor
• Hyresgästinflytande vid ändrings- och förbättringsarbeten
• Lägenhetens skick, hyresgästens rättigheter och skyldigheter
• Hyresgästens nyttjande av lägenheten, hyresgästens
skadeståndsansvar
• Hyresvärdens tillträde till lägenheten
• Överlåtelse, byte, upplåtelse i andra hand
• Besittningsskydd, avstående från besittningsskydd
• Regler kring uppsägning; förlängnings- och förverkandetvister
bostad, uppsägning av lokal för villkorsändring respektive
avflyttning, skadestånd m.m.
• Preskription

Startdatum: 5 oktober 2022

Slutdatum: 6 oktober 2022

Tid: kl. 09.00 - ca 16.00

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 11800 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 30 September 2022