Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresjuridik

Kursen ger dig kunskap om lagregler och praxis som gäller för lokalhyresförhållanden. Som kursdeltagare får du färdigheter i avtalstecknande (avtals- och uppsägningstider, ändamål, skick, säkerhet, avstående från besittningsskydd m.m.), hyresrättsliga förvaltningsfrågor samt hanteringen av hyresavtalets avveckling (uppsägning, indirekt besittningsskydd, skadestånd m.m.). Kursen tar även upp obeståndsfrågor och hyresnämndsförfarandet

Startdatum: 24 november 2021

Slutdatum: 25 november 2021

Tid: 09:00 - ca 16:00

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 11 800 kronor per person, moms tillkommer. Vid anmälan innan den 1 oktober 2021 erhålls 10% rabatt.

Sista anmälningsdag: 17 november 2021