Linnégatan 7 08-663 97 96

Lokalhyresjuridik

Kursen ger dig kunskap om lagregler och praxis som gäller för lokalhyresförhållanden. Som kursdeltagare får du färdigheter i avtalstecknande (avtals- och uppsägningstider, ändamål, skick, säkerhet, avstående från besittningsskydd m.m.), hyresrättsliga förvaltningsfrågor samt hanteringen av hyresavtalets avveckling (uppsägning, indirekt besittningsskydd, skadestånd m.m.).
Kursen tar även upp obeståndsfrågor och hyresnämndsförfarandet.
Teori varvas med praktiska grupparbeten och diskussioner.
I priset ingår kursmaterial samt lunch.

Startdatum: 4 maj 2022

Slutdatum: 5 maj 2022

Tid: 09:00 - ca 16:00

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 11 800 kronor per person, moms tillkommer. Vid anmälan innan den 1 februari 2022 erhålls 10% rabatt.

Sista anmälningsdag: 28 april 2022