Linnégatan 7 08-663 97 96

Hantering av bostadshyresgästs hyresskuld

Frukostmötet behandlar hyresgästens betalningsansvar för hyra. Vi tar bl.a. upp tillvägagångssätt och taktiska överväganden vid indrivning av hyresskuld samt de preskriptionsregler som måste iakttas. Vidare behandlas inkomstkrav, säkerhet vid uthyrning
och hur man vårdar sitt hyresavtal under hyresförhållandet genom t.ex. rättelseanmaningar, kontakter med socialtjänsten och information till borgensmän.

Advokat Agneta Gothenby och biträdande jurist Christian Fredrikson redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Det kommer även att finnas utrymme för diskussioner kring olika frågeställningar.

Datum: 12 mars 2020

Tid: 08.00 - ca 09.30

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 1050

Sista anmälningsdag: 6 mars 2020