Linnégatan 7 08-663 97 96

Brister som utgör hinder och men i nyttjanderätten i lokalhyresförhållande

I ett nytt rättsfall, NJA 2019 s 445, har Högsta domstolen bedömt att ombyggnadsarbeten i ett köpcentrum varit så omfattande och av sådan väsentlig betydelse att en lokalhyresgäst, förutom rätt till hyresreduktion, därtill haft rätt till förtida uppsägning av lokalhyresavtalet.

Advokaterna Carl Westling och Sarah Juhnell kommer att ta upp och belysa Högsta domstolens avgörande, de rättsliga regleringarna och frågor om när brister i skicket i och i anslutning till lokaler kan leda till hyresreduktion, skadestånd samt uppsägningsrätt. Därtill kommer att genomgås hur hyresreduktion och skadestånd beräknas vid tvister på grund av hinder och men i nyttjanderätten. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Datum: 23 april 2020

Tid: 08.00 - ca 09.30

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 1050

Sista anmälningsdag: 17 april 2020