Linnégatan 7 08-663 97 96

Förlängningstvister, otillåten andrahandsupplåtelse av bostad

Vid olovlig uthyrning i andra hand samt vid förstahandshyresgästens uttag av oskälig hyra aktualiseras ett flertal frågor. Vad gäller enligt de nya reglerna i hyreslagen som trädde i kraft den 1 oktober 2019? Vad bör en hyresvärd vidta för åtgärder om man misstänker en olovlig andrahandsupplåtelse och/eller att hyresgästen tar ut oskälig hyra från en andrahandshyresgäst eller inneboende? Vilken typ av bevisning kan en hyresvärd åberopa i ett förlängningsärende vid hyresnämnden i anledning av olovlig andrahandsuthyrning samt vid oskälig hyra? Vid frukostmötet belyses ovannämnda frågor.

Advokaterna Maria Liljeblad och Elin Törnbladh redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

OBS! Frukostmötet är inställt med anledning av coronaviruset och hålls till hösten. Nytt datum meddelas senare.

Datum: 7 maj 2020

Tid: 08.00 - ca 09.30

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 1050

Sista anmälningsdag: 30 april 2020