Linnégatan 7 08-663 97 96

Överlåtelse lokal

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta sin hyresrätt eller hyra ut sin lokal i andra hand utan hyresvärdens tillstånd. Det finns dock situationer när en hyresgäst har rätt till det och kan erhålla hyresnämndens tillstånd trots att hyresvärden sagt nej. En överlåtelse av hyresrätten eller en andrahandsupplåtelse kan i vissa fall vara en fördelaktig situation för hyresvärden, t.ex. i en nedåtgående konjunktur, och innebära en möjlighet. De rättsliga överväganden som behöver göras är ibland komplicerade - alltifrån när hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd krävs, hur partsställningen och hyresförhållandet påverkas, om uppsägningsrätt av hyresavtalet uppstår för någon av parterna, preskriptionsregler m.m. Det är därför viktigt att ha regelverket klart för sig och att hantera situationen rätt så att inte oönskade konsekvenser uppstår.

Vid detta frukostmöte kommer advokat Niklas Lidquist och biträdande jurist Erik Lidman att redogöra för gällande lagstiftning och rättspraxis och gå igenom vilka frågeställningar och överväganden som en hyresvärd kan ställas inför. Det kommer även att finnas utrymme för diskussioner kring olika frågeställningar i ämnet.

Datum: 5 december 2019

Tid: 08:00 - ca 09:30, kaffe/te med smörgås serveras från kl. 07.45

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor

Sista anmälningsdag: 29 november 2019