Linnégatan 7 08-663 97 96

Blockhyresavtal

Frukostmötet behandlar reglerna kring blockhyresavtal; dess möjligheter, begränsningar och risker. Vi tar bl.a. upp förutsättningarna för att skapa ett blockhyresavtal, behovet av att uttryckligen avtala bort annars tvingande bestämmelser till hyresgästens förmån samt kravet på att godkännande erhålls från hyresnämnden. Likaså tar vi upp gränsdragningen mellan lokalhyresavtal och blockhyresavtal vilket kan vara viktig bl.a. vid uthyrning av anläggning för äldreboende, flyktingförläggning, gruppbostäder och studentbostäder.

Advokaterna Agneta Gothenby och Robert Bruzelius Lidqvist redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Datum: 28 november 2019

Tid: 8:00- ca 9:30, kaffe/te med smörgås serveras från kl. 07.45

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor

Sista anmälningsdag: 22 november 2019