Linnégatan 7 08-663 97 96

Störande bostadshyresgäst

En störande hyresgäst kan innebära stora problem för en hyresvärd. Störningarna medför att hyresvärden måste ta ställning till en rad juridiska och sociala frågor. Vid frukostmötet redogörs för aktuella rättsregler och praxis avseende störningsärenden. Det kommer även att finnas utrymme för diskussioner kring olika frågeställningar.

Advokaterna Maria Liljeblad och Carl Westling redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Datum: 23 maj 2019

Tid: 8.00 - ca 9.30 Frukost serveras från 7.45

Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 17 maj 2019